HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound)

HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound)

HIFU คืออะไร HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) เป็นเทคโนโลยีการยกกระชับผิว โดยการส่งผ่านคลื่นโฟกัสอัลตราซาวน์ลงในในผิวชั้นลึกอย่างเจาะจง ความถี่ที่ 1,000 ครั้ง/วินาที เพื่อทำลายคอลลาเจนเก่าที่เสื่อม...

Continue ReadingContinue Reading
Stembaby ITS

Stembaby ITS

ITS สารสกัดจาก +PDRN+PEPTIDE+PLACENTA ที่ผ่านกระบวนการสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษ Biochemical processing protocol จนได้สารสกัดที่อุดมไปด้วย Bioactive molecules ที่สำคัญดังต่อไปนี้ PDRN / Peptide / Hormones / Proteins / Lipids / Nucleic acides /...

Continue ReadingContinue Reading
Exilis Elite II

Exilis Elite II

Exilis Elite II (face) Exilis Elite II คืออะไร ? Exilis Elite เป็นเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (Monopolar RF) ที่ส่งผ่านความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมไปยังชั้นลึกของผิวหนัง ซึ่งจะทำให้เส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังเกิดการเรียงตัวใหม่ ทำให้ผิวเนียนกระชับขึ้น...

Continue ReadingContinue Reading
Thermage

Thermage

Thermage CPT เครื่องรุ่นใหม่ หัวสีส้ม(total tip) สุดยอดเทคโนโลยีในการยกกระชับ ปรับรูปหน้าเรียว ไม่ต้องผ่าตัด Thermage CPT เป็นการนำเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ Radiofrequency (CRF)) มาใช้ ที่สามารถลงลึกทุกระดับชั้นผิวได้อย่างครอบคลุมภายในครั้งเดียว...

Continue ReadingContinue Reading
New Ulthera ที่สุดของเทคโนโลยี การยกกระชับผิวและปรับรูปหน้า

New Ulthera ที่สุดของเทคโนโลยี การยกกระชับผิวและปรับรูปหน้า

Ulthera Therapy ที่สุดนวัตกรรมยกกระชับระดับลึกด้วยคลื่นความถี่สูง ไม่เจ็บ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีแผล เห็นผลชัดเจน Ulthera เทคโนโลยียกกระชับผิว ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความเฉพาะเจาะจง (Focus Ultrasound) และแม่นยำ...

Continue ReadingContinue Reading